©2014-2017, BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 33, Nguyễn Ái Quốc, P Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0613) 822.748; Fax: (0613).826.259